HJÆLP TIL SELVHJÆLP FOR LEJERE

1.  Der er ingen varme - hvad gør jeg?


Tjek, om der skal skiftes batteri i væg-termostaten i det pågældende lokale. Klik her for guide til batteriskift.

Vær opmærksom på, at gulvvarmen ikke aktiveres, hvis temperaturen i lokalet allerede er højere end den temperatur, termostaten er indstillet til.

Hvis ikke batteriskift afhjælper problemet, så foretag en test af varmeanlægget. Klik her for guide til test af varmeanlæg. Hvis det under test af varmeanlægget konstateres, at nogle af ventilerne ikke åbnede og lukkede som forventet, kontakt os da pr. e-mail eller via ovenstående kontaktformular, så vi kan få løst problemet hurtigst muligt.2.  Der er ingen strøm - hvad gør jeg?


Hvis relæet er slået fra - og slår fra igen, så snart du slår det til, så prøv at slå alle automatsikringerne fra. Kobl herefter relæet til igen - og slå så de enkelte automatsikringer til én for én for at identificere den gruppe, der er fejl på. Typisk kan der i tilfælde af slagregn være kommet vand i en lampe eller stikkontakt udendørs. Er det tilfældet, så ring eller send os en sms-besked på tlf. 28 12 23 00; så får vi kigget på det hurtigst muligt.3.  Der er kondens i ovenlysvinduet på badeværelset - hvad gør jeg?


Såfremt der er kondens i ovenlysvinduet på badeværelset, er du sandsynligvis kommet til at slukke for ventilationsanlægget.

I bryggerset sidder en vægmonteret NILAN kontakt, som man kan skrue op og ned på. Kommer man til at skrue helt ned, slukker man for anlægget. Tænd anlægget igen ved at trykke "pil op" to gange. Den kondens, der måtte være i ovenlysvinduet i badeværelset, bør nu forsvinde.4.  Jeg vil skifte filter i mit ventilationsanlæg - hvad gør jeg?


Vi anbefaler, at man tjekker standen af filtrene i sit ventilationsanlæg hver tredje måned. Filterskift bør typisk foretages én gang årligt.

Klik her for guide til filterskift.5.  Jeg har behov for akut hjælp og kan ikke få kontakt til udlejer - hvad gør jeg?


Såfremt du som lejer har akut behov for hjælp til enten el eller vvs og ikke kan få kontakt til udlejer på tlf. 28 12 23 00, kan du selv tage kontakt til en af nedennævnte fagkyndige, som vi samarbejder med:


  • Brixen Elteknik  |  Kontaktperson: Torben Hansen  |  Tlf.: 91 56 31 00
  • Sdr. Rind & Vinkel VVS  |  Kontaktperson: Ryan Rafn  |  Tlf.: 20 22 78 60 


Vær opmærksom på, at såfremt du selv har rekvireret håndværker-assistance, og det efterfølgende er vedkommende håndværkers og udlejers vurdering, at akut afhjælpning ikke var nødvendig, vil du selv skulle afholde udgiften hertil.